İçeriğe geç

Gelen E-Faturalarınız Tek Tuşla Sisteminizde

Kurumunuza kesilmiş olan elektronik faturalarınızı tek tuşla muhasebe sisteminize kaydedebilir, kolaylıkla arşivleyebilirsiniz. Bu işlem ile birlikte e-faturayı size kesen tedarikçi kartı ve e-fatura içerisinde yer alan stok kartları sisteminizde yoksa, otomatik olarak Ticari Program tarafından açılır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Müşteri ve Tedarikçi Bilgilerine Ulaşmak Çok Kolay

Bir Cari hesap açılması esnasında, sadece vergi kimlik numarasını kullanarak kartınıza ait adres bilgileri, e-fatura kapsamında olup olmadığı gibi özellikleri otomatik olarak doldurabiliriz. Bu özellik ile birlikte çok daha ayrıntılı bir cari hesap açma işlemine yardımcı olarak e-fatura, e-arşiv, e-mutabakat gibi uygulamaların kullanımını oldukça kolay bir hale getirebilirsiniz.

Diğer Yazılımlardan e-Fatura Transferi

e-Fatura programı ile başka veya özel bir yazılımda hazırlanmış olan e-faturaları Excel, SQL Direkt bağlantı ve Dış transfer metoduyla Ticari programa transfer edebilir,gönderim ve imzalama işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Excel, Word ve PDF Dokümanları E-Faturada!

Göndermiş olduğunuz bir e-fatura ile birlikte, İstediğiniz herhangi bir dokümanı da karşı tarafa ulaştırabilirsiniz. Belge izleme sistemini kullanarak, ilgili belgeye Word, Excel ve PDF dokümanlarını iliştirerek çok daha ayrıntılı bir bilgilendirme yapabilirsiniz.

Kurumsal İhtiyaçlarınıza Yönelik E-Fatura Çözümleri

Çalışmakta olduğunuz kurumsal firmaların (Migros, Ford, Metro, Toyota, SGK vb.) İhtiyaçlarına yönelik özel E-fatura uygulamaları sayesinde, birçok ek bilgiyi elektronik fatura sistemine entegre edebilir, kurumsal e-fatura dizaynı oluşturabilirsiniz.

Anahtar Teslim E-Fatura Başvuru Süreci

Kendi tercihlerinize uygun olan Entegratör yöntemini belirleyip, teknik tanımlama ve aktivasyon işlemleri ile uğraşmadan hızlı bir şekilde e-fatura sürecinizi başlatabilirsiniz. Firma tanımlarında, bir e-fatura oluşturmak için kullanılması gereken bütün alanlar sistem tarafından kontrol edilir ve eksiksiz bir e-fatura oluşturmak için bütün kontroller sistem tarafından otomatik yapılır.

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir. Bu anlamda e-Fatura; mal veya hizmet satışı, dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturaları UBL TR formatında oluşturulmasıyla birlikte, gönderen taraftan alıcı tarafa elektronik olarak gönderilmesidir. E-Fatura gönderip almak isteyen kullanıcıların karşılıklı olarak sisteme kayıtlı olmaları gereklidir. Bu sistem, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir. Orka muhasebe programında portföyünüzde bulunan cari kartlarınızın e-fatura mükellefi olup olmadığını otomatik tespiti sağlanacaktır.

Baskı, Postalama ve Arşivleme Giderlerinde tasarruf sağlar Güvenli ve Bağımsız Bir Platformda Doğru Veri Transferi Kâğıt Tasarrufu Sağlayarak Çevreye Duyarlıdır. Kullanıcı kaynaklı hataları engeller. İç Denetim ve Yönetim Kalitesini arttırır.

19 Ekim 2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Genel Tebliğe göre:

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmektedir.

Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu öngörülmektedir.

GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.

OrkaSQL program ile satış faturalarınızı tek tuşla oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. e-Fatura tasarımınızı ORKASQL programında düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz faturalarınızı sunucuda iptal edebilir ve silebilirsiniz. e-Faturalarınızı toplu olarak işaretleyip göndereblirsiniz. Portföyünüzde kayıtlı olan carilerinizin E fatura mükellefi olup olmadığını ORKA SQL programı tespitini yapar Sisteminize kayıtlı olan faturalarınızın son durumlarını pratik bir şekilde sorgulatma imkânınız olacaktır. GÖRÜNTÜLE seçeneğimizle faturalarınızı göndermeden önceki tasarlanmış şeklini ön izleme yapabilirsiniz. Size gönderilen E- FATURALARI kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz.

GİB portal sayfasına E-Faturalarınızı göndererek paketleyebilirsiniz.

Özel Entegratör Sayesinde Alış ve satış faturalarınızı tek tuşla karşı tarafa gönderebilir ve firmanıza gönderilen e-faturalarınızı direkt programa aktarabilirsiniz.